De campagne van Het hoogheemraadschap van Rijnland

14 May 2013
De verwachting is dat de watersector in toenemende mate moeite krijgt om (alle) vacatures in te vullen. Dat komt doordat er onvoldoende mensen een voor de sector relevante opleiding afronden en er binnen een aantal jaren mogelijk veel vacatures ontstaan door de uitstroom van mensen die met pensioen gaan. Daarnaast blijken we als sector…
Lees meer

Traineepool waterschappen

26 February 2013
Hoogopgeleide waterprofessionals zijn dun gezaaid en de komende jaren harder nodig dan ooit! We zijn een project gestart om te komen tot een waterschapstraineeship. Samen met Waterschap Hollandse Delta, Waterschap Rivierenland, hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, willen we jong talent werven voor onze op te zetten traineepool. De eerste…
Lees meer

Werken met passie

Werken met passie 2